Translate

MUSTIKA KINASIHMUSTIKA INI JUGA MEMPUNYAI KHODAM ALAMI 
DIPERCAYA GUNA : 

MENAMBAH PERCAYA DIRI DAN KHARISMA TINGGI
MENAMBAH RASA SIMPATI DAN KAWIBAWAAN
MEMPERBANYAK TEMAN DAN RELASI BISNIS
MEMBUAT PERKATAAN ANDA DIPERCAYA DAN DI PATUHI
PAGAR DIRI DARI ILMU HITAM
MENGURUNGKAN NIAT ORANG YANG HENDAK BERNIAT JAHAT
PUTER GILING PASANGAN
LANCAR PIL/WIL
KELANCARAN USAHA
KEREJEKIAN
KESELAMATAN

MAHAR : Rp.850.000,-

PHONE : +6285728925588
PIN BB : 2849A900